Cechy i zastosowanie kruszyw mineralnych

Cechy i zastosowanie kruszyw mineralnych

Kruszywa mineralne zajmują szczególne miejsce w budownictwie na całym świecie. To od ich jakości zależy jakość naszych dróg. Tych, po których przemieszczamy się każdego dnia. Jakość materiałów budowlanych wykorzystujących często kruszywa warszawa mineralne o małych średnicach ziaren, także nie jest bez znaczenia. Choć wśród materiałów i kruszyw znajdziemy znacznie więcej ich rodzajów, to kruszywa mineralne okazują się doskonałym wyborem, szczególnie gdy zależy nam na jakości, wytrzymałości i niskiej cenie w porównaniu do tych powstałych sztucznie. Choć kruszywa sztuczne także mają swoje silne strony, to większą i imponującą częścią światowej produkcji, są te pierwsze. Te, które stosuje się na niemal każdym placu budowy na świecie. Te, które wykorzystuje się do tworzenia materiałów budowlanych także tak szeroko wykorzystywanych.

Decydując się na zakup kruszywa budowlanego, musimy ustalić warunki, jakie ma ono spełnić, by było dla nas przydatne.

Charakteryzujemy więc je ze względu na gęstość objętościową, uziarnienie i rodzaj pochodzenia. Mogą bowiem zostać pozyskane w naturalnych warunkach w stanie sypkim, tak jak to bywa z kruszywami takimi jak żwir, piasek z warszawy itd. Inne zostają poddawane obróbce mechanicznej, po której spełniają dodatkowe kryteria. To właśnie skały lite, których mechaniczne obrabianie pozwala na uzyskanie kruszcu o równych średnicach ziaren.

O uziarnieniu, które zaliczymy do trzech kategorii. Mogą więc należeć do frakcji drobnej, sortu średniego lub grubego. To frakcje, które różnią granice wielkości ziaren, które przechodzą przez sita o różnych granicach oczek. Te do 2 mm, czyli drobne, te od 2 do 63 mm, czyli średnie i grube, które są jeszcze większe.

Kruszywa drobne wykorzystywane są w zaprawach. Tych tynkarskich i murarskich, gdzie spełniają doskonale swoją rolę, tworząc równe, gładkie i wytrzymałe spoiny lub powierzchnie. Kruszywa o średnicach od 2 do 63 mm najczęściej wykorzystuje się do tworzenia mieszanek betonowych.

Kruszywa budowlane, mineralne stosowane w budownictwie są chyba najczęściej wykorzystywanym budulcem w branży. Zarówno w produkcji innych przydatnych materiałów o różnych właściwościach, jak i na samych placach budowy, gdzie powstają fundamenty i ich izolacje, gdzie stawia się drogi, gdzie buduje się mosty i domy. Czasem stosuje się je także przy zabezpieczaniu nasypów, wałów i skarp. Także tam, gdzie należy zabezpieczyć głęboki wykop.