Roboty ziemne i wykopy Warszawa

Wykonujemy roboty ziemne, takie jak niwelacja terenu, podnoszenie gruntu, wymiana gruntu oraz jego stabilizacja. Oprócz tego mogą nam Państwo zlecić wykopy każdego typu i o dowolnych parametrach. Dysponują własnym sprzętem budowlanym i doświadczonymi operatorami, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie wykonać każde powierzone zadanie.

Roboty ziemne dostępne w naszej ofercie

Dzięki temu że dysponujemy własną flotą koparek, koparkoładowarek, walców, zagęszczarek oraz samochodów ciężarowych, możemy sprawnie i szybko wykonać niemal wszystkie roboty ziemne, takie jak:

roboty ziemne w firmie bojan

Niwelacja

Niwelacja gruntu polega na wyrównaniu terenu poprzez zebranie nadmiaru ziemi – wyrównanie skarp, spadków, pryzm itp. Efektem prac niwelacyjnych jest uzyskanie jednakowej płaszczyzny na wskazanej powierzchi – np. z określonym spadkiem, na której powstanie parking, ogród, taras itp.

podnoszenie terenu

Podnoszenie terenu

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z podnoszeniem terenu na potrzeby przyszłych prac budowlanych lub inwestycji. Powierzając nam podnoszenie terenu, w ramach usługi zapewniamy niezbędne do tego ilości i gatunki ziemi, kruszyw oraz pracę maszyn budowlanych.

wymiana gruntu

Wymiana gruntu

Regularna wymiana gruntów jest potrzebna na terenach, na których działają przydomowe oczyszczalnie ścieków lub tam gdzie mogło dojść do skażenia gruntu poprzez niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych. Zapewniamy również utylizację zanieczyszczonej ziemi oraz stosowne dokumenty.

stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizowanie gruntu jest potrzebne w miejscach, w których planowane są inwestycje, a obecny grunt nie zapewnia statyczności. Mogą to być tereny osuszone po stawach, miejsca osuwiskowe itp. Do stabilizacji gruntu wykorzystujemy odpowiednie technologie i materiały – kruszywa, betony, siatki itp.

Kompleksowa oferta wykopów

Wykopy szerokoprzestrzenne

Wykopy pod niecki betonowe, parkingi podziemne oraz pozostałe obiekty inżynierskie

Wykopy wąskoprzestrzenne

Wykopy pod sieciową infrastrukturę podziemną jak również wykopy pod przyłącza

Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe

Wykopy konieczne do wylania ławic betonowych oraz zbudowania fundamentów

Wykopy metodą podstropową

Technologia wykopów realizowanych np. przy budowie tuneli, przejść podziemnych itp.

Wykopy w obudowie ściany szczelnej

Wykopy w trudnych warunkach geologicznych i przy wysokim poziomie wód gruntowych

Wykopy specjalistyczne

Obejmujące między innymi kotwienie i wsparcie ścian oraz wzmacnianie gruntu wszelkimi metodami

 • Czym są roboty ziemne oferowane przez Waszą firmę w Warszawie?

  Roboty ziemne w Warszawie realizowane przez naszą firmę obejmują szeroki zakres usług, w tym niwelację terenu, podnoszenie gruntu, wymianę gruntu oraz jego stabilizację. Dzięki posiadaniu własnego sprzętu i doświadczonych operatorów, jesteśmy w stanie efektywnie i szybko realizować wszelkie zadania ziemne.

 • Jakie rodzaje wykopów realizujecie?

  W zakresie wykopów, nasza firma oferuje różnorodne usługi, w tym wykopy szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne, pod ławy i stopy fundamentowe, metodą podstropową, w obudowie ściany szczelnej oraz wykopy specjalistyczne. Realizujemy zarówno wykopy pod infrastrukturę sieciową, jak i pod konstrukcje inżynierskie.

 • Czym jest niwelacja gruntu i jak jest realizowana?

  Niwelacja gruntu, realizowana w Warszawie przez naszą firmę, polega na wyrównaniu terenu przez usunięcie nadmiaru ziemi. Jest to kluczowy etap przygotowawczy dla wielu projektów budowlanych, takich jak parkingi czy ogrody. Używamy nowoczesnych technologii i sprzętu, by zapewnić równą i stabilną powierzchnię.

 • Jakie są korzyści z podnoszenia terenu przez Waszą firmę?

  Podnoszenie terenu zapewnia wiele korzyści, w tym przygotowanie terenu pod przyszłe prace budowlane i inwestycje. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, w tym dostarczanie odpowiednich materiałów i wykorzystanie zaawansowanego sprzętu, co gwarantuje skuteczność i efektywność.

 • Dlaczego wymiana gruntu jest ważna i jak ją przeprowadzacie?

  Wymiana gruntu jest istotna na terenach z przydomowymi oczyszczalniami ścieków lub w przypadku skażenia gruntu. Nasza firma zapewnia kompleksową usługę, w tym utylizację zanieczyszczonej ziemi oraz dostarczanie nowego gruntu, przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa i ekologii.

   

 • Jakie technologie stosujecie do stabilizacji gruntu?

  Do stabilizacji gruntu stosujemy nowoczesne technologie i materiały, takie jak kruszywa, betony, czy siatki. Nasze metody są skuteczne w miejscach wymagających poprawy statyczności gruntu, np. na terenach osuszonych czy osuwiskowych.

 • Czy realizujecie specjalistyczne wykopy i jakie są ich rodzaje?

  Tak, realizujemy wykopy specjalistyczne, które obejmują między innymi kotwienie, wsparcie ścian oraz wzmacnianie gruntu różnymi metodami. Te usługi są kluczowe w trudnych warunkach geologicznych i przy wysokim poziomie wód gruntowych.