Roboty ziemne i wykopy Warszawa

Wykonujemy roboty ziemne, takie jak niwelacja terenu, podnoszenie gruntu, wymiana gruntu oraz jego stabilizacja. Oprócz tego mogą nam Państwo zlecić wykopy każdego typu i o dowolnych parametrach. Dysponują własnym sprzętem budowlanym i doświadczonymi operatorami, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie wykonać każde powierzone zadanie.

Roboty ziemne dostępne w naszej ofercie

Dzięki temu że dysponujemy własną flotą koparek, koparkoładowarek, walców, zagęszczarek oraz samochodów ciężarowych, możemy sprawnie i szybko wykonać niemal wszystkie roboty ziemne, takie jak:

roboty ziemne w firmie bojan

Niwelacja

Niwelacja gruntu polega na wyrównaniu terenu poprzez zebranie nadmiaru ziemi – wyrównanie skarp, spadków, pryzm itp. Efektem prac niwelacyjnych jest uzyskanie jednakowej płaszczyzny na wskazanej powierzchi – np. z określonym spadkiem, na której powstanie parking, ogród, taras itp.

podnoszenie terenu

Podnoszenie terenu

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z podnoszeniem terenu na potrzeby przyszłych prac budowlanych lub inwestycji. Powierzając nam podnoszenie terenu, w ramach usługi zapewniamy niezbędne do tego ilości i gatunki ziemi, kruszyw oraz pracę maszyn budowlanych.

wymiana gruntu

Wymiana gruntu

Regularna wymiana gruntów jest potrzebna na terenach, na których działają przydomowe oczyszczalnie ścieków lub tam gdzie mogło dojść do skażenia gruntu poprzez niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych. Zapewniamy również utylizację zanieczyszczonej ziemi oraz stosowne dokumenty.

stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizowanie gruntu jest potrzebne w miejscach, w których planowane są inwestycje, a obecny grunt nie zapewnia statyczności. Mogą to być tereny osuszone po stawach, miejsca osuwiskowe itp. Do stabilizacji gruntu wykorzystujemy odpowiednie technologie i materiały – kruszywa, betony, siatki itp.

Kompleksowa oferta wykopów

Wykopy szerokoprzestrzenne

Wykopy pod niecki betonowe, parkingi podziemne oraz pozostałe obiekty inżynierskie

Wykopy wąskoprzestrzenne

Wykopy pod sieciową infrastrukturę podziemną jak również wykopy pod przyłącza

Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe

Wykopy konieczne do wylania ławic betonowych oraz zbudowania fundamentów

Wykopy metodą podstropową

Technologia wykopów realizowanych np. przy budowie tuneli, przejść podziemnych itp.

Wykopy w obudowie ściany szczelnej

Wykopy w trudnych warunkach geologicznych i przy wysokim poziomie wód gruntowych

Wykopy specjalistyczne

Obejmujące między innymi kotwienie i wsparcie ścian oraz wzmacnianie gruntu wszelkimi metodami