Co zaliczamy do robót ziemnych?

Co zaliczamy do robót ziemnych?

Zanim na dobre rozpocznie się budowa nowej inwestycji niezbędne jest odpowiednie rozplanowanie prac, w tym prac przygotowujących teren pod zabudowę. Roboty ziemne, bo o nich mowa, jest to bardzo ważny etap budowy. Odpowiednie przygotowanie terenu jest bowiem niezwykle istotne, by budynek czy też inna inwestycja, która powstanie była stabilna i trwała. Na tym etapie każdy błąd może również prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości.

Roboty ziemne to prace polegające na wydobyciu gruntu naturalnego, jego usunięcie z placu budowy, ale również odpowiednim przemieszczeniu go w inne miejsce. To także prace polegające na ukształtowaniu terenu, zgodnie z wymogami i przepisami dla danego projektu. W zależności od zastanego terenu roboty ziemne można wykonywać za pomocą koparki, ładowarki, walca, ale także ręcznie, czy w przypadku inwestycji, które mają powstać na terenach skalistych, o gruntach twardych i zbitych pomocne mogą to być również materiały wybuchowe.

Roboty ziemne możemy podzielić na wykopy i nasypy. Wykopy, czyli prace wykonywane pod ziemią, dzielimy na wąsko oraz szerokoprzestrzenne. Nasypy, czyli prace wykonywane nad ziemią dzielimy natomiast na kontrolowane oraz niekontrolowane. Aby odpowiednio przygotować teren pod daną inwestycję niezbędna jest odpowiednia wiedza. Wszelkie błędy mogą prowadzić do późniejszych problemów i komplikacji, które będą trudne do naprawienia.

Roboty ziemne możemy podzielić również na trzy podstawowe podtypy, które uzależnione są od specyfiki podejmowanych działań.

Pierwszą grupą robót ziemnych są roboty porządkowe. Jest to pierwszy etap prac, wśród których może znaleźć się usuwanie zbędnych elementów roślinności, usuwanie krzewów, starych drzew czy pni. Na tym etapie spulchnia się również glebę oraz wytycza obrys budowli.

Drugą grupą prac są prace podstawowe. Wykonuje się wówczas makroinwelację i niwelację oraz wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne. Na tym etapie prac wykonuje się także nasypy, zasypy i podsypki.
Trzecią grupą prac są prace wykończeniowe. Polegają w dużej mierze na wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Na tym etapie możemy również rozpocząć prace ogrodowe wokół przyszłego budynku – układa się wówczas między innymi ziemię roślinną pod przyszły ogród.

Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac ziemnych

W związku z tym, że roboty ziemne to duże wyzwanie dla inwestorów należy zapewnić odpowiednio doświadczoną ekipę do przeprowadzenia tego rodzaju prac. Ważne jest to, by każda osoba wykonująca swoje zadania dokładnie zapoznała się z projektem oraz z planem działania. Jest to istotne nie tylko ze względu na prawidłowe wykonanie robót, ale również pod względem bezpieczeństwa wykonywania pracy. Warto pamiętać, że podczas budowy mogą pojawić się różnego rodzaju wypadki, których można uniknąć wykonując prace z zachowaniem środków ostrożności.
Roboty ziemne jest to duże wyzwanie dla inwestorów dlatego warto odpowiednio się do niego przygotować.