Blog

Opinia techniczna i ekspertyza budowlana

Opinia techniczna i ekspertyza budowlana

Opinie techniczne wykonujemy najczęściej przed postawienie budynku. Opieramy swoje wywody na projekcie, który stanowi podstawę do wydania takowej opinii. To dokument, który w rzeczowy sposób pokazuje nam wszelkie niedociągnięcia danego planu budynku. Inaczej niż...

Cechy i zastosowanie kruszyw mineralnych

Cechy i zastosowanie kruszyw mineralnych

Kruszywa mineralne zajmują szczególne miejsce w budownictwie na całym świecie. To od ich jakości zależy jakość naszych dróg. Tych, po których przemieszczamy się każdego dnia. Jakość materiałów budowlanych wykorzystujących często kruszywa warszawa mineralne o małych...